גלידות וקנוחים טבעונים לאירוח, מתאים לשומרי כשרות ללא מוצרים חלב או ביצים